Ceník

Projekty – provedení v grafickém programu

N

cena se odvíjí od individuální situace, členitosti a svažitosti plochy, náročnosti řešení atd.

N

platba: zálohou ve výši poloviny konečné ceny a druhá polovina po předání projektu

N

první konzultace na zahradě 800,-/hod (platba na místě v hotovosti)

N

cestovné při dojezdu na zakázku a zpět 9,- /km (platba na místě v hotovosti)

N

následné konzultace a předání hotového projektu jsou v ceně

Varianta 1

Půdorysné rozvržení ploch s osazovacím plánem a technickou zprávou

 • do velikosti plochy 40 m2 – cena od 4000,-
 • plochy 40-400 m2 – cena od 6000,-
 • plochy 400-1000 m2 – cena od 15000,-
 • plochy nad 1000 m2 – cena od 20000,-
Vizualizace projektu

Varianta 2

Půdorysný návrh + vizualizace, osazovací plán, technická zpráva

 • do velikosti plochy 40 m2 – cena od 6000,-
 • plochy 40-400 m2 – cena od 12000,-
 • plochy 400-1000 m2 – cena od 25000,-
 • plochy nad 1000 m2 – cena od 32000,-
Vizualizace projektu

Realizace – nacenění realizace je individuální pro každou zahradu

N

Je možné se částečně na pracích podílet nebo svěřit kompletní realizaci do našich rukou.

N

Platba: polovina předpokládané celkové částky na počátku prací a zbytek po dokončení zakázky

Zde je příklad ceny některých prací:

 • vyklučení nežádoucích dřevin – m2/100 Kč
 • odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5 – ks/500 Kč
 • odplevelení dvůr – m2/ 20 Kč
 • práce s půdní frézou – m2/18 Kč
 • dorytí nepřístupných míst pro stroj – 20 Kč/m2
 • hrabání a srovnání povrchu půdy latí – 15 Kč/m2
 • složení + převoz kameniva k mulčování   – 400 Kč/m3
 • instalace záhonové obruby betonové do písku – 180 Kč/m
 • výsev trávy + zapravení – 14 Kč/m2
 • válení – 2 Kč/m2

 • rozmístění rostlin – 300 Kč/hod.

 • hloubení jamek bez výměny půdy do 2 l – 8 Kč/ks

 • výsadba trvalek – 5 Kč/ks

 • hloubení jamek pro cibuloviny – 4 Kč/ks

 • výsadba cibulovin – 6 Kč/ks

 • hloubení jamek s výměnou půdy 40-100 l – 400 Kč/ks

 • sázení stromu – 400 Kč/ks

 • mulčování kůrou – 25 Kč/m2

 • mulčování kamenivem – 40 Kč/m2

Údržba 

N

ceny se mohou lišit dle náročnosti zakázky, přístupnosti k dřevinám, práce s trnitými dřevinami je náročnější…

 • vertikutace trávníku – 3,50 Kč/m2

 • výhrab stařiny po vertikutaci – 3 Kč/m2

 • úklid + odvoz biolog. odpadu – od 300 Kč

 • hnojení trávy – 3 Kč/m2

 • postřik selektivním herbicidem – 2 Kč/m2

 • střih živých plotů – 300 Kč/hod. 

 • řez okrasných keřů a ovocných stromů – 300 Kč/hod.

 • vypletí záhonu květin v rovině – 40 Kč/m2

 • vypletí dřevin ve skupinách v rovině – 50 Kč/m2

Konzultace

N

první probíhá vždy na zahradě, další jsou možné online

N

první konzultace – 800,-/hod. (platba v hotovosti na místě)

N

cestovné při dojezdu na zakázku a zpět 9,- /km (platba na místě v hotovosti)

N

opakované konzultace – 700,-/hod