Dobrá péče o ovocné stromy se projeví při sklizni

Našim zahradám zatím vládne paní Zima, ale již teď je zapotřebí pracovat na tom, aby se našim zahradním rostlinám dařilo dobře a my mohli sklízet hojnost plodů i květů. Tak si pojďme říct, jak můžeme pomoci ovocným stromům.

Hlavním obdobím, kdy je třeba provádět řez jabloní, hrušní a kdouloní, je předjaří. Nejvhodnějšími měsíci jsou únor a březen. Základní pravidlo řezu, které platí pro všechny ovocné stromy a řez v jakémkoli období je snaha o dodržení stavby koruny podobně, jako je to v přírodě. To znamená zejména dbát o to, aby měl strom jeden hlavní výhon, odborně řečeno terminál. Zapěstování duté koruny bez terminálu se doporučuje v domácích podmínkách pouze u broskvoní.

Řez jádrovin v předjaří můžeme rozdělit do tří skupin podle věku stromu.

1. Řez výchovný – provádí se každoročně do tří let po výsadbě. Podporuje ujmutí stromku a je nezbytný pro vytvoření dostatečných přírůstků. Pokud je správně prováděný, v průběhu života stromu řežeme již jen minimálně.

2. Řez udržovací = průklest – dělá se v průběhu života stromu každý rok nebo méně, od 4. roku po výsadbě až do období, kdy je nutné provést řez zmlazovací. A po tomto řezu také.

Průklest

3. Řez zmlazovací – provádí se jednou za život stromu v době, kdy jeho plodnost rapidně klesá. To bývá zpravidla po 15 a více letech. Jeho úkolem je prodloužit období růstu a plodnosti, životnost stromu je pak delší až o 1/3.

Starý strom po zmlazovacím řezu

Na svých zahradách se nejčastěji setkáte se stromy v produkčním věku, tedy vyžadujícími řez udržovací. Účelem tohoto typu řezu je především odstranit suché a poškozené větve a prosvětlit korunu. Myslete na známé úsloví: Kam nechodí slunce, chodí lékař. V zahuštěných korunách se lépe daří patogenům a samozřejmě klesá plodnost. Odstraňujte proto křížící se a zahušťující větve. Dbejte o to, aby každá větev, i když na ní bude listí, měla dostatek prostoru.

Velmi častou chybou, se kterou se na zahradách setkávám, je plošné zkracování koncových výhonů. A to jak silných větví, tak mladých, tenkých. Je to velká chyba minimálně ze dvou důvodů. Pokud je zakracování opravdu plošné, strom má vždy tendenci vše, o co byl „obrán“, znovu nahradit. Takže výsledkem takového řezu je, že další rok musíte konce ořezávat ještě více. A druhým důvodem je, že jádroviny plodí obvykle na dvouletém dřevě. Jednoleté dřevo vyrůstá z toho dvouletého. Tudíž při zkracování konců se připravujete o úrodu ať už letošní, nebo příštího roku. Konce větví se zakracují jen v případech, kdy větev přesahuje do prostoru, kde vadí, nebo konkuruje jiné větvi. Ale vždy si buďte vědomi toho, že vyžene nový letorost, který se bude snažit odřezanou část nahradit.

Správně prováděný řez samozřejmě zvyšuje plodnost a prodlužuje životnost stromu, ale pouze z cca 15%. Na kvalitu i množství plodů a jeho zdravotní stav má vliv mnoho dalších faktorů. Je to především správná volba odrůdy, podnože, vhodné místo pro výsadbu, půdní a klimatické podmínky, hnojení a v posledních letech výrazně nabývá na významu závlaha. Obecné doporučení, které platí pro všechny oblasti, zní, pokud si nejste jistí svojí volbou nebo postupem, poraďte se raději s odborníkem.

Podrobné informace, lekce a videa o řezu nejen ovocných stromů, ale i ovocných keřů najdete po celý rok v minikurzu Pěstuj ovoce a nauč se správnému řezu. Více informací o minikurzu TADY.

Share This